skip to Main Content
0940 747 000 - Pracovné dni 7:00 - 17:00 info@emter.sk

Dni pasívnych domov 2019

PRIHLÁSENIE

Počas “Dní pasívnych domov” sa medzinárodne otvárajú dvere všetkým záujemcom, aby mohli osobne vidieť a presvedčiť sa o kvalite pasívnych domov.

.               Miesto konania                                                           Dátum konania 

Kostolná-Záriečie pri Trenčíne                              8.-9.11. 2019 od 9:00-16:00

.

Mobilná ekologická drevostavba. Hlavnou myšlienkou pri návrhu bolo vychádzať z materiálov, ktoré minimálne zaťažujú životné prostredie, sú obnoviteľné, recyklované a recyklovateľné. Zároveň chceme poskytnúť pobyt v prostredí bez formaldehydov s tepelným, akustickým a svetelným komfortom. Stavba svojou konštrukciou pasívne predchádza prehrievaniu v letnom období. Dbá sa na aktívne aj pasívne prevlhčenie ovzdušia hlavne v zimnom období. Na pohľad jednoduchá stavba, ale navrhnutá s citom pre kvalitné bývanie a šetrenie životného prostredia.

Na čo sa môžete tešiť pri návšteve tejto stavby

  • Dozviete sa čo sú to budovy s takmer nulovou potrebou energie a pasívne domy

  • Čo je zdrojom dát pre kvalitne projektovanie, úspešnú realizáciu a spokojné užívanie budovy

  • Ako dosiahnuť komfort v dome alebo budove s ohľadom na šetrenie zdrojov

  • Pozrieme sa do minulosti: Aké sú 10 ročné skúsenosti s prevádzkou pasívneho domu

  • Blízka budúcnosť – inovácie a technológie

Tešíme sa na Vás!

Back To Top