skip to Main Content
0940 747 000 - Pracovné dni 7:00 - 17:00 kontakt@liptak.eu.sk

BEZBARIÉROVÝ DOM

Rodina, ktorá sa rozhodne investovať do stavby rodinného domu, má zväčša úmysel prežiť v tomto dome zvyšok svojho života. Je rozumné, ak sa už v projektovej fáze počíta s tým, že jeho obyvatelia môžu mať počas života zmenené nároky alebo že sa v seniorskom veku môžu prejaviť poruchy mobility, zraku alebo sluchu. Aj s takýmito možnosťami počíta metóda univerzálneho navrhovania.

Bezbariérový dom je možné riešiť ako dvoj-dom alebo v radovej zástavbe.

4

Plošné parametre pre telesne postihnuté osoby sú dané manipulačnými a rozmerovými parametrami invalidného vozíka. Dôvodom je fakt, že nároky vozičkára, v porovnaní s nárokmi iných zdravotných postihnutí, sú priestorovo najnáročnejšie. Z toho vyplýva, že sú preto priestorovo vyhovujúce aj pre iné skupiny telesného hendikepu.

Architektonicko-stavebné riešenie vychádza z vyhlášky č.532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Back To Top