skip to Main Content
0940 747 000 - Pracovné dni 7:00 - 17:00 info@emter.sk

PLÁNOVAŤ                            STAVAŤ                            BÝVAŤ

Vybudovať  energeticky veľmi úsporný, kvalitný a bezpečný domov, znamená množstvo organizácie, času a finančných výdavkov. Prevedieme Vás týmto procesom od návrhu,  cez spracovanie projektovej dokumentácie, vybavenie stavebného povolenie až po výstavbu a kontrolné merania vo Vašom novom dome. Všetko získate z jednej ruky, od jedného dodávateľa.

OD NÁČRTU AŽ PO VIRTUÁLNU PREZENTÁCIU

od náčrtu po virtuálnu realitu

OD ZÁKLADOV AŽ PO ODOVZDANIE KĽÚČOV

Na kľúč, dom na kľúč, dodávka na kľúč

OD KONTROLY AŽ PO PRÍJEMNÉ BÝVANIE

Blowerdoor test, vzuchotesnosť
Termovízia- stenové kúrenie

NAJLEPŠIE RIEŠENIE – DOM, V KTOROM SA BUDE VAŠA RODINA CÍTIŤ DOBRE

Vaše výhody od nás:

  • dôsledná príprava projektu BIM technológiou informačného modelu stavby

  • kvalitná realizácia stavby v rozumnom čase za primeranú cenu

  • prevzatie zodpovednosti za celú stavbu vrátane projektu (bezproblémové riešenie prípadnej reklamácie)

  • istota a predvídateľnosť (jasne stanovené podmienky)

  • garancia ceny (bez dodatočných nákladov)

  • bezstarostný priebeh výstavby 

Pri riešení vidíme:

  1. Prípravná časť stavby – je najdôležitejšia.

  2. Realizačná časť – dôležitá je kontrola.

  3. Vaše užívanie a pohodlie – je zaručené, ak sa nezanedbajú prvé dve časti.

 

Prípravná časť stavby – je najdôležitejšia

Už pri návrhu vychádzame z tvaru pozemku a orientácie na svetové strany. Následne optimálne navrhneme veľkosť a umiestnenie okenných konštrukcií. Dbáme na to, aby okná boli čo najviac tepelno – izolačné, a aby prepúšťali čo najviac slnečného žiarenia.  Kvôli letnému prehrievaniu navrhujeme tienenie.

Podľa skúseností odporúčame, riadené vetranie s rekuperáciou, ktoré zabezpečuje stály prívod čerstvého, prefiltrovaného vzduchu. To prináša značnú úsporu nákladov na vykurovanie.

 

Energetické výpočty

 –     Normové výpočty podľa STN 73 0540-2

 –     Výpočty podľa PHPP

 –     Návrh a posúdenie stavebnej konštrukcie z hľadiska tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie.

–      Posúdenie stavebných detailov a tepelných mostov z hľadiska vnútornej povrchovej teploty a výpočtu lineárneho stratového súčiniteľa.

–      Posúdenie množstva skondenzovanej a vyparenej vody v konštrukcii za rok.

–      Výpočet potreby tepla na vykurovanie.

 

Realizačná časť – dôležitá je kontrola

Realizácia podľa výkresovej dokumentácie je samozrejmosť.  Avšak výkresová dokumentácia musí byť v takom stave, že podľa nej je možné stavbu uskutočniť.

Nevyhnutná je kontrola prevedenia stavebných a remeselných prác podľa technologických postupov výrobcov materiálov a technológií.

Pri samotnej realizácií vykonávame skúšky Blowerdoor test, aby sme mohli už v tejto fáze odstrániť možné chyby a miesta únikov tepla.

 

Vaše užívanie a pohodlie – je zaručené, len ak sa nezanedbajú prvé dve časti

Ako užívateľ máte možnosť ovplyvniť spotrebu energií užívateľským nastavením  i životnosť použitých materiálov a technológií údržbou. Poradíme Vám ako nato alebo Vám pomôžeme.

Back To Top