skip to Main Content
0940 747 000 - Pracovné dni 7:00 - 17:00 kontakt@liptak.eu.sk

PLÁNOVAŤ                            STAVAŤ                            BÝVAŤ

Vybudovať  energeticky veľmi úsporný, kvalitný a bezpečný domov, znamená množstvo organizácie, času a finančných výdavkov. Prevedieme Vás týmto procesom od návrhu,  cez spracovanie projektovej dokumentácie, vybavenie stavebného povolenie až po výstavbu a kontrolné merania vo Vašom novom dome. Všetko získate z jednej ruky, od jedného dodávateľa.

OD NÁČRTU AŽ PO VIRTUÁLNU PREZENTÁCIU

OD ZÁKLADOV AŽ PO ODOVZDANIE KĽÚČOV

OD KONTROLY AŽ PO PRÍJEMNÉ BÝVANIE

NAJLEPŠIE RIEŠENIE – DOM, V KTOROM SA BUDE VAŠA RODINA CÍTIŤ DOBRE

Vaše výhody od nás:

  • dôsledná príprava projektu BIM technológiou informačného modelu stavby

  • kvalitná realizácia stavby v rozumnom čase za primeranú cenu

  • prevzatie zodpovednosti za celú stavbu vrátane projektu (bezproblémové riešenie prípadnej reklamácie)

  • istota a predvídateľnosť (jasne stanovené podmienky)

  • garancia ceny (bez dodatočných nákladov)

  • bezstarostný priebeh výstavby 

Pri riešení vidíme:

  1. Prípravná časť stavby – je najdôležitejšia.

  2. Realizačná časť – dôležitá je kontrola.

  3. Vaše užívanie a pohodlie – je zaručené, ak sa nezanedbajú prvé dve časti.

 

Prípravná časť stavby – je najdôležitejšia

Už pri návrhu vychádzame z tvaru pozemku a orientácie na svetové strany. Následne optimálne navrhneme veľkosť a umiestnenie okenných konštrukcií. Dbáme na to, aby okná boli čo najviac tepelno – izolačné, a aby prepúšťali čo najviac slnečného žiarenia.  Kvôli letnému prehrievaniu navrhujeme tienenie.

Podľa skúseností odporúčame, riadené vetranie s rekuperáciou, ktoré zabezpečuje stály prívod čerstvého, prefiltrovaného vzduchu. To prináša značnú úsporu nákladov na vykurovanie.

 

Energetické výpočty

 –     Normové výpočty podľa STN 73 0540-2

 –     Výpočty podľa PHPP

 –     Návrh a posúdenie stavebnej konštrukcie z hľadiska tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie.

–      Posúdenie stavebných detailov a tepelných mostov z hľadiska vnútornej povrchovej teploty a výpočtu lineárneho stratového súčiniteľa.

–      Posúdenie množstva skondenzovanej a vyparenej vody v konštrukcii za rok.

–      Výpočet potreby tepla na vykurovanie.

 

Realizačná časť – dôležitá je kontrola

Realizácia podľa výkresovej dokumentácie je samozrejmosť.  Avšak výkresová dokumentácia musí byť v takom stave, že podľa nej je možné stavbu uskutočniť.

Nevyhnutná je kontrola prevedenia stavebných a remeselných prác podľa technologických postupov výrobcov materiálov a technológií.

Pri samotnej realizácií vykonávame skúšky Blowerdoor test, aby sme mohli už v tejto fáze odstrániť možné chyby a miesta únikov tepla.

 

Vaše užívanie a pohodlie – je zaručené, len ak sa nezanedbajú prvé dve časti

Ako užívateľ máte možnosť ovplyvniť spotrebu energií užívateľským nastavením  i životnosť použitých materiálov a technológií údržbou. Poradíme Vám ako nato alebo Vám pomôžeme.

Back To Top