skip to Main Content
0940 747 000 - Pracovné dni 7:00 - 17:00 info@emter.sk

BIM PROJEKTOVANIE

Znižujeme vplyv na životné prostredie. Uprednostňujeme prírodné recyklovatelné materiály, využívanie dažďovej a šedej vody.

Znižujeme potrebu energie na vykurovanie, spätné získavanie tepla z odvádzaného vzduchu, optimalizujeme využitie obnoviteľných zdrojov.

Prihliadame na zdravie a duševnú pohodu zamestnancov (žiakov) v pracovnom prostredí a tým zvyšujeme ich výkonnosť.

Nešetrite v zime teplom, šetrite energiami! 

 

 

Služby pre Vás:

  • poradenstvo

  • štúdie

  • projekty pre stavebné povolenie

  • realizačné projekty

  • inžinierska činnosť

  • realizácia

Oblasti našej činnosti:

  • administratívne budovy

  • menšie výrobné a skladovacie haly

  • školské stavby

  • multifunkčné ihriská

V prípade rekonštrukcie zameranie jestvujúceho stavu objektu

(laserové skenovanie, BIM modelovanie).

 

Ak hľadáte projektanta  viac o projektovaní stavieb   alebo  nás kontaktujte.

Pri výstavbe používame vysoko kvalitné a certifikované materiály. Celková funkčnosť budovy je ovplyvnená nielen použitými materiálmi, ale aj kvalitou projektu. Budete mať nami vypracovaný projekt autorizovaným stavebným inžinierom v súlade s európskymi normami  pre pasívne a nízkoenergetické stavby.

Radi Vám pomôžeme navrhnúť ideálne a pohodové miesto pre Vaše pracovné prostredie. Garantujeme vysoké úspory za vykurovanie, chladenie, osvetlenie a ohrev vody. 

Back To Top