skip to Main Content
0940 747 000 - Pracovné dni 7:00 - 17:00 kontakt@liptak.eu.sk
  • Firma je zapísaná v registri partnerov verejného sektora

  • Certifikát o zavedení systému manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008

  • Osvedčenie “Realizácia stavieb so stavebným systémom YTONG“

  • Autorizačné osvedčenie SKSI v kategórii “Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb“

  • Osvedčenie pre výkon stavbyvedúci

  • Osvedčenie IEPD „Navrhovanie pasívnych domov 2008″

  • Osvedčenie IEPD „Navrhovanie pasívnych domov 2010″

  • Certifikát Passivhaus Institut pre projektantov

  • Certifikát SKSI „Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie“

Back To Top