skip to Main Content
0940 747 000 - Pracovné dni 7:00 - 17:00 info@emter.sk

ŽIJEME V STOROČÍ OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE
A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Firma vznikla v roku 1990 medzi prvými súkromnými firmami na Slovensku.

  • Zameriavame sa hlavne na rekonštrukcie administratívnych, školských budov a výrobných hál, výstavbu rodinných domov a športových zariadení.

  • Od roku 2003 vykonávame funkciu projektového manažéra – riadenie stavebných projektov od ideového zámeru, cez prípravu až po samotnú realizáciu.

  • Od roku 2008 sa naša firma začala orientovať na budovy s takmer nulovou potrebou energie. Preškolila svojich zamestnancov a v roku 2009 začala stavať takúto svoju prvú budovu – pasívny dom. Doteraz v ňom vykonávame kontrolné merania spotreby energie a kvality ovzdušia.

  • Od roku 2012 sa orientujeme aj na rekonštrukcie stavieb do štandardu budov s takmer nulovou potrebou energie.

Back To Top