skip to Main Content
0940 747 000 - Pracovné dni 7:00 - 17:00 info@emter.sk

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ FIRMY

  • zodpovedný, etický a transparentný prístup k zákazníkom, obchodným partnerom a zamestnancom firmy

  • podpora sociálne znevýhodnených spoluobčanov prostredníctvom občianskeho združenia POLUN

  • podpora udržateľnej, energeticky efektívnej výstavby prostredníctvom občianskeho združenia nZEB

Back To Top